Полезно за БИО горивото - Пелети цени - Производител на пелети Господинов ООД

Полезно за БИО горивото

Пелетите са евтин, екологично чист и възобновяем енергиен източник. 

Произвеждат се от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използането на слепващи вещества. Пелетите са формовани с различни диаметри, като най-често те са 6 или 8 мм. Това позволява изгарянето им в автоматизирани пелетни горелки с висока ефективност и незначително количество пепел.

Производители на пелети са обикновено големи дървообработващи компании, за които суровината за производство на пелети е отпадъчен продукт. Тенденцията за увеличение на броя производители в България през последните 3 години създава конкурентна среда, обуславяща подчертано низходяща тенденция на цената на пелетите, за разлика от традиционно монополизираните пазари на фосилни горива и електроенергия.

 

 

Пелетите поради различни причини, със сигурност са една от най-използваните биомаси. Те се получават посредством обикновени механични обработки, подлагайки дървените стърготини, фино обработени от рязане, на високо налягане.


Пелетите се произвеждат на основата на дървени стърготини, остатъци от обработка на дърво, подходящо изсушени и пресовани под високо налягане така, че да се получат малки цилиндри с различен размер. Благодарение на свързващата възможност на лигнина, естествено вещество, намиращо се в дървото, не е необходимо прибавянето на какъвто и да е вид добавка, за да се получи естествено гориво, екологично и с висока производителност.


Идеален за захранване на апарати за отопление, пелетите са високо калорични (5kW) , чисти, не замърсяващи и неутрални СО2. Изцяло изгарят с минимални остатъчни пепели (0,4%/1кг.) които могат да бъдат използвани като ценен материал за торене на градината. Предвид налягането в производствената фаза, енергийната плътност на пелета е приблизително двойна на онази на дървото.


Пелетите захранват камини с водна и въдушна риза за отопление на едно или по-вече помещения, както и котли за централно отопление с голямо мощност. Процеса на горене ,запалване и изгасване е напълно автоматизиран.